Bądź na bieżąco

Śledź najnowsze fakty i wydarzenia branżowe

Aktualności

Miniatura oferty

Wpływ aplikacji Kinesiotapingu na mięśnie narządu żucia, ocenionego za pomocą powierzchownej elektromiografii.

1 sierpnia 2016

Dzisiaj Kinesio Polska pragnie przybliżyć wam wyniki badań przeprowadzonych przez zespół z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W składzie badających znaleźli się: Michał Ginszt, Marcin Berger, Magdalena Bakalczuk, Piotr Gawda, Jacek Szkutnik, Piotr Majcher I Marta Suwała.

Badania zostały opublikowane w „European Journal of Medical Technology”, bezpośredni adres do artykułu w wersji elektronicznej znajduje sią na końcu artykułu.

Tematem pracy było „Influence of Kinesio tape application on masticatory muscles activity evaluated using surface electromyography – a pilot study” w wolnym tłumaczeniu: Wpływ aplikacji Kinesiotapingu na mięśnie narządu żucia, oceninonego za pomocą powierzchownej elektromiografii.  Grupa badawcza składała się z 30 zdrowych osób, które od 6 miesięcy nie odczuwały żadnych dolegliwości bólowych w obrębie mięśni narządu żucia oraz w mięśnia czworobocznego grzbietu.

Badanymi mięśniami były żwacz oraz mięsień skroniowy akton przedni w dwóch stanach: w pozycji spoczynkowej stawu skroniowo-żuchwowego oraz w izometrycznym zacisku. Pomiarów dokonywano przed aplikacją taśm Kinesio Tex Gold oraz po ich naklejeniu. Aplikacja została zastosowana na mięsień czworoboczny grzbietu zgodnie ze zdjęciami poniżej.

 

 

 

 

 

 

Aktywność elektryczna mięśni po obydwu stronach została zarejestrowana w dwóch stanach, takich samych dla wszystkich badanych. Podczas pozycji spoczynkowej stawu skroniowo-żuchwowego (5 sekund) oraz podczas maksymalnego zaciśnięcia stawu skroniowo-żuchwowego (3 razy po 3  sekundy na każde zaciśnięcie, z 2 sekundową przerwą pomiędzy zaciskaniem).

Wyniki wskazują na brak istotnych zależności pomiędzy zastosowaniem Kinesio tapingu w obrębie mięśnia czworobocznego na aktywność elektryczną mięśni żwaczy i skroniowych podczas pozycji spoczynkowej stawu skroniowego. Natomiast zauważono istotną zależność pomiędzy zastosowaniem niniejszej aplikacji w aktywności elektrycznej podczas izometrycznego napięcia tych mięśni. Badania wykazały zmniejszoną aktywność elektryczną w obrębie obydwu tych mięśni

Zachęcamy do głębszej refleksji nad uzyskanymi wynikami. Warto zadać sobie kilka pytań o zależność dolegliwości bólowych w obrębie głowy a wzmożonym napięciem mięśnia czworobocznego grzbietu. Być może pojawią się nowe formy leczenia Zespołu Costena czy innych schorzeń w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego

Najnowszy numer:
http://www.medical-technologies.eu/european-journal-of-medical-technologies-2-2016,145.html

 

Bezpośredni adres do oryginalnego artykułu:

 

http://www.medical-technologies.eu/upload/influence_of_kinesio_tape_application_on_masticatory_muscles_activity_evaluated_using_surface_electromyography_-_a_pilot_study_-_ginszt.pdf

 

Kinesio Polska bardzo często wspiera badaczy taśmami Kinesio Tex, umożliwiając im rozwijać swoją karierę naukową. Jednocześnie uzyskujemy wspaniałe wyniki w których możemy dostrzec nowe zastosowania metody Kinesiotapingu oraz to kiedy taping z wykorzystaniem taśm jest nieskuteczny.

Jeśli jesteś zainteresowany/a opublikowaniem artykułu na naszej stronie, który Kinesio Polska będzie propagować napisz na wojtek@kinesio.com.pl

Pamiętaj, że Twój artykuł nie musi przyjmować formy naukowej, a prezentowane w nim treści nie muszą być wynikiem badań. Możesz opisać w nim swoje doświadczenia z metodą Kinesiotapingu oraz Taśm Kinesio Tex. Najlepsze artykuły na pewno spotkają się z sowitą nagrodą ze strony Kinesio Polska.

Publikując swój artykuł masz szansę na wypromowanie swojego gabinetu, imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych.

Pozdrawiamy.