Polityka plików cookies

obowiązująca w ramach serwisu www.medicalsport.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka określa ogólne zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące w MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis w ramach należącej do niego witryny www.medicalsport.pl w związku z wykorzystywaniem w ramach serwisu tzw. plików cookies.
2. Szczegółowe odrębne polityki prywatności i plików cookies zamieszczone są na stronach internetowych należących do MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis sklepów internetowych, tj.: www.cepsports.pl, www.kinesio.com.pl, www.sportmed24.pl oraz www.stabilizatory.com.pl.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania z serwisu jest Bartłomiej Flis, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis, pod adresem: 20-301 Lublin, ul. Fabryczna 2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP: 7122785922 oraz numer REGON: 060083427.
4. Dane kontaktowe Administratora:
– adres do korespondencji: MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis, Galeria Gala, ul. Fabryczna 2 lok. 2.8., 20-301 Lublin;
– adres poczty elektronicznej: info@medicalsport.pl
– tel. / fax: +48 81 525 14 14.

§ 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach stosowania plików cookies

1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu www.medicalsport.pl gromadzonych w związku z wykorzystywaniem plików cookies stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO” – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, związanych z analizowaniem i profilowaniem danych w celach marketingowych.
2. Użytkownik, jako osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
3. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
4. Jeżeli użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
5. Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, z wyłączeniem przypadków, gdy:
a. decyzja taka jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a Administratorem,
b. decyzja taka jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą,
c. opiera się na wyraźnej zgodzie użytkownika, jako osoby, której dane dotyczą.

§ 3. Szczegółowe zasady dotyczące plików cookies. Możliwość modyfikacji ustawień przeglądarki

1. Na stronie www.medicalsport.pl wykorzystywane są pliki cookies. Niniejszy dokument odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis i operujących pod ww. adresem.
2. Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu (tablecie, smartphonie itp.) użytkownika, w czasie odwiedzania przez niego różnych stron internetowych. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, „długość życia” (czyli czas istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
3. Pliki cookies używane są przez serwis w szczególności w następujących celach:
1) zapewnienia, by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu,
2) lepszego dopasowania treści i reklamy do oczekiwań i zainteresowań Klientów,
3) zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji.
4. Serwis wykorzystuje dwa typy plików cookies:
1) sesyjne – w przypadku których po wyłączeniu zamknięciu przeglądarki lub wyłączeniu komputera (czy innego urządzenia) zapisane informacje usuwane są z pamięci komputera,
2) trwałe – które są przechowywane w pamięci komputera (czy innego urządzenia) do czasu ich skasowania lub wygaśnięcia.
5. Używając plików cookies Administrator nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w tych plikach. Równocześnie pliki cookies są bezpieczne dla komputerów i oprogramowania, a w szczególności nie jest możliwe za ich pośrednictwem przedostanie się do komputerów wirusów czy innego niechcianego bądź złośliwego oprogramowania.
6. Korzystanie z plików cookies następuje za uprzednią zgodą użytkownika danego urządzenia końcowego, przy czym za wyrażenie zgody uznaje się korzystanie z serwisu z domyślnymi ustawieniami plików cookies, bez wprowadzania w tym zakresie możliwych do wprowadzenia przez użytkownika modyfikacji.
7. Możliwość modyfikacji plików cookies w poszczególnych przeglądarkach wygląda następująco:
a. Google Chrome:
– kliknij ikonę ikonana pasku narzędzi,
– wybierz „Ustawienia„,
– na dole strony kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane…”,
– sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”,
– aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)”; aby akceptować tylko własne pliki cookies, zaznacz pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”,
– aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (nie zalecane),
Więcej informacji dotyczących możliwości zmiany ustawień przeglądarki Google Chrome można znaleźć na oficjalnej stronie Google.
b. Microsoft Internet Explorer:
– kliknij „Narzędzia” na górze okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe”,
– w oknie „Opcje internetowe” przejdź do zakładki „Prywatność”,
– aby włączyć obsługę plików cookies: Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej,
– aby wyłączyć obsługę plików cookies: Przesuń suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie,
– wraz ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady
Więcej informacji dotyczących możliwości zmiany ustawień przeglądarek firmy Microsoft można znaleźć na stronie internetowej Microsoft.
c. Mozilla Firefox:
– kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Opcje”,
– wybierz panel „Prywatność”,
– w sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy wybierz „będzie używał ustawień użytkownika”,
– aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”,
– aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.
Więcej informacji dotyczących możliwości zmiany ustawień przeglądarki Firefox można znaleźć na oficjalnej stronie Mozilla.
d. Opera:
– kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Ustawienia”, a następnie „Preferencje”,
– w oknie „Preferencje” wybierz zakładkę „Zaawansowane”,
– w menu po lewej stronie wybierz „Ciasteczka”,
– aby włączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Akceptuj ciasteczka”,
– aby wyłączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek
Więcej informacji dotyczących możliwości zmiany ustawień przeglądarki Opera można znaleźć na oficjalnej stronie Opera Software.
e. Safari:
– kliknij w ikonę ustawień trybik , a następnie wybierz „Preferencje”,
– wybierz panel „Prywatność”,
– aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Nigdy”, zaś aby akceptować tylko pliki cookies odwiedzanej witryny, wybierz pole „Od innych podmiotów lub reklamodawców”,
– aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Zawsze
Więcej informacji dotyczących możliwości zmiany ustawień przeglądarki Opera można znaleźć na oficjalnej stronie firmy Apple.
f. pozostałe przeglądarki:
Odpowiednich informacji szukać należy w sekcji „Pomoc” w przeglądarce lub poprzez kontakt z producentem przeglądarki.
8. Ograniczenie (modyfikowanie) bądź wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na określone funkcjonalności serwisu.

Zapraszamy do współpracy

Jesteś producentem?
Chcesz zostać naszym dystrybutorem?

NAPISZ DO NAS


© 2022 SportMed. All Rights Reserved.

Sur le site, vous pouvez en ligne et avec livraison !

Für alle, die ihre körperlichen Fähigkeiten verbessern möchten, bietet unsere Website die Möglichkeit, sicher und diskret anabolika bestellen zu können, um optimale Ergebnisse im Fitnessstudio zu erzielen.